Driver Behaviour Indicator

Driver behaviour indicatorminder geld kwijt aan brendstof en onderhoudverlaagt de co2 uitstoot van ons wagenparkduurzame rijgedrag verbetering

HANDIG HULPMIDDEL VOOR BESTUURDERS
OM HUN RIJGEDRAG TE VERBETEREN

De Driver Behaviour Indicator van Ctrack

.
De Driver Behaviour Indicator (DBI) is een apparaat in het voertuig dat bestuurders informeert over overtredingen door geluiden en waarschuwingslichten in verkeerslicht kleuren.

De DBI biedt real-time feedback waardoor het rijgedrag van de bestuurder verbetert. Voor het verbeteren van rijgedrag, is tenslotte inzicht vereist.

Door het rijgedrag te monitoren, krijgen het bedrijf en de individuele medewerkers inzicht in hoe er gereden wordt. Van daaruit kan verandering plaatsvinden. Het mooie is dat al die positieve veranderingen óók zichtbaar zijn dankzij de monitoring.

Over wat voor rijgedrag gaat het? Denk bijvoorbeeld aan:

 • snel optrekken
 • hard remmen
 • bochten afsnijden
 • te snel over verkeersdrempels rijden
 • teveel slippen

Het is een feit dat voertuigen door zulk rijgedrag vaker onderhoud nodig hebben en meer CO2 uitstoten. Daarnaast zijn bestuurders met een dergelijke rijstijl vaker betrokken bij aanrijdingen of ongelukken en moeten zij vaker langs het tankstation.

.
Veilig rijgedrag heeft grote voordelen voor bestuurders én bedrijven. Kosten dalen en zowel de individuele veiligheid als die op de weg nemen toe.

Ctrack’s feedbacksysteem voor bestuurders draagt bij aan een kosteneffectief en verantwoordelijk wagenparkbeheer.

De Ctrack Driver Behavior Indicator voordelen:

 • het feedbackapparaat zit op het dashboard
 • visuele en hoorbare meldingen van verkeersovertredingen
 • historische gegevens voor rapportage en bestuurdersgedrag evaluatie
 • verlagen brandstofkosten, verzekeringspremies en onderhoudskosten
 • lagere CO2-uitstoot
 • verbetering persoonlijke- en algemene verkeersveiligheid
 • bewustwording

Groene, gele en rode lichten tonen een cumulatief aantal waarschuwingen. Als de bestuurder gedurende een bepaalde tijd verantwoord rijdt, gaan de lichten weer uit.

Het apparaat is gekoppeld aan een geavanceerd voertuigvolgsysteem dat een 3-assige versnellingsmeter bevat, waardoor rijgebeurtenissen en buitensporig rijgedrag nauwkeurig geïdentificeerd en vastgelegd worden.

Bel mij TERUG
OFFERTE