Vanaf 1 januari 2017 worden de brandstofkosten die werkgevers voor hun rekening nemen zwaarder belast. Het percentage stijgt van 17% naar 40%.

De 40% is van toepassing ingeval de werkgever brandstofkosten die te maken hebben met het persoonlijk gebruik van een ter beschikking gesteld voertuig, geheel of gedeeltelijk ten laste neemt.

Verworpen uitgaven en het voordeel van alle aard (VAA)

Autokosten zijn niet volledig aftrekbaar. Brandstofkosten zijn dat voor 75%, andere kosten voor 50% tot 100% – afhankelijk van de gemiddelde CO2-uitstoot. Het niet-aftrekbare gedeelte van de autokosten moet in de vennootschap aangifte opgevoerd worden als ‘verworpen uitgaven’.

Een VAA, zoals een bedrijfswagen, is een voordeel dat de werkgever gratis of tegen een lage vergoeding aan de werknemer toekent en wordt beschouwd als beroepsinkomen. Werknemers moeten dus belasting betalen op het bedrag dat overeenkomt met de waarde van het VAA.

De berekening van het VAA wordt gemaakt op basis van de cataloguswaarde, het ouderdomspercentage en de CO2-uitstoot van het voertuig. Indien de werknemer een eigen bijdrage betaalt voor het privégebruik van de wagen, dan wordt die in mindering gebracht op het VAA bedrag.

De bedrijfswagen belasting is dus verdeeld tussen werknemers en werkgevers. Als een vennootschap het VAA toekent, moet ze 17% daarvan opnemen in de verworpen uitgaven. Daarin komt derhalve te staan:  17% x 6/7 x catalogusprijs x CO2-percentage.

Van 17 naar 40% in de praktijk

U stelt bedrijfswagens ter beschikking van uw werknemers. Daarnaast hebben zij een tankkaart die ook voor privé-verplaatsingen gebruikt mag worden. Wat is het gevolg daarvan in de nieuwe situatie? Het plafond van de verworpen uitgaven wordt 40 in plaats van 17%.

Is daar geen ontkomen aan? Jawel, het is mogelijk om de 17% vast te houden. Daartoe moet u een zogenoemd ‘split bill’-systeem invoeren:

De tankkaart dient dan alleen voor professionele verplaatsingen óf er wordt een strikte privé-werk kilometerregistratie bijgehouden, zodat de werknemer het privégedeelte aan de werkgever kan terugbetalen.

Strenge controle door de fiscus

Vermoedelijk zullen de meeste bedrijven de ‘split bill’-methodiek niet toepassen, tenzij er al op die manier gewerkt werd. Dat heeft niet zozeer te maken met de administratieve lasten, alswel met het vermoeden dat de controles door de fiscus streng zullen zijn:

Zodra er ook maar één privé-kilometer in de boekhouding terug te vinden is, stijgt het percentage ogenblikkelijk van 17 naar 40%.

Kan de regering er gezien voorgaande misschien van uitgaan dat bijna alle bedrijven geen maatregelen zullen treffen om de verhoging te vermijden? Dat zou de verwachte opbrengst uit deze maatregel in ieder geval ten goede komen.

Meer informatie en verder lezen: