Er worden heel wat kilometers afgelegd door de arbeiders van bedrijven in de (tuin)bouw en elektriciteitssector. Niet zo verwonderlijk dus dat er een mobiliteitsvergoeding bestaat die wettelijk is vastgelegd. De hoogte van deze vergoeding hangt af van de sector en de daarbij bijbehorende CAO.

Wat houdt de mobiliteitsvergoeding precies in?

Er zijn sectoren waarin de werkplek niet steeds dezelfde is, zoals in de bouw, metaal en elektriciteit. Arbeiders moeten zich afwisselend verplaatsen, afhankelijk van waar ze te werk gesteld worden. De mobiliteitsvergoeding is een financiële tegemoetkoming voor deze verplaatsingskosten.

Werkgevers in onderstaande sectoren zijn verplicht om de verplaatsingen van werknemers en de bijbehorende vergoedingen bij te houden en bewaren.

  • PC 111 mobiliteitsvergoeding voor de sector Metaal-, Machine- en Elektrische Bouw
  • PC 124 mobiliteitsvergoeding voor de Bouwsector
  • PC 145 mobiliteitsvergoeding voor de Tuinbouw
  • PC 149 mobiliteitsvergoeding voor de Elektriciteit

Bij de mobiliteitsvergoeding berekening gaat het om de werkelijk afgelegde afstanden. Daarnaast heeft iedere sector eigen, specifieke condities. Een voorbeeld daarvan is dat er in de bouw voor chauffeurs en passagiers verschillende vergoedingsregels gelden, al leggen ze wel dezelfde afstand tussen werf en werkgever af.

Verandering mobiliteitsvergoeding 2016

In vergelijking met voorgaande jaren is er met ingang van 2016 slechts één ding veranderd: Voor manuele berekeningen moet Google Maps gebruikt worden. Meer informatie over de mobiliteitsvergoeding kunt u vinden op de website van de Confederatie Bouw.

Automatische berekening mobiliteitsvergoeding

Kilometerregistraties handmatig bijhouden, is tijdrovend werk en een menselijke fout is zo gemaakt. Met behulp van het Ctrack ritregistratiesysteem verloopt de mobiliteitsvergoeding volledig automatisch. U bespaart tijd en voorkomt faalkosten door invoerfouten.

Een ander groot voordeel is dat u ervan op aan kunt dat onze software volledig up-to-date is en voldoet aan alle op dat moment geldende wet- en regelgeving. Daarnaast heeft u te allen tijde real-time inzicht in de afgelegde kilometers en geolocatie.

Lees er meer over op onze pagina mobiliteitsvergoeding en/of neem contact met ons op voor meer informatie.