Op het moment van dit schrijven is het september 2016. Begin 2015 was er de allereerste rit van een ecocombi op de Vlaamse wegen, in het kader van een proefproject van de Vlaamse overheid.

Onze klant AB InBev en NinaTrans gaven destijds gezamenlijk het startschot. Inmiddels zijn de eerste resultaten bekendgemaakt.

Eerste ecocombi evaluatie positief

Op een anderhalf jaar tijd werd er bijna 20 ton CO2 minder uitgestoten door de ecocombi in vergelijking met de klassieke vrachtwagen op het vastgelegde traject Heverlee-Antwerpen. Dat komt neer op een vermindering van maar liefst 21%.

De ecocombi rijdt een vast traject van Heverlee naar Katoen Natie in de Haven van Antwerpen. 2 ecocombi’s vervangen 3 gewone vrachtwagens, daardoor zijn er minder ritten nodig voor dezelfde hoeveelheid goederen, waardoor de CO2-uitstoot daalt.

De deelname aan dit proefproject past in een breder streven naar logistieke duurzaamheid. AB InBev wil eind 2017 acht ambitieuze milieudoestellingen realiseren, waaronder een internationale verlaging van de logistieke CO2-uitstoot met 15%.

AB InBev en NinaTrans geloven in potentieel ecocombi’s

Er is 21% of bijna 20 ton CO2-uitstoot vermeden. Het gebruik van ecocombi’s levert dus een duidelijke milieuwinst op. Bovendien kan gebruik op grote schaal een positief effect hebben op de mobiliteit. Er zijn tenslotte zo’n 32% minder ritten nodig.

Alexander Soenen, Logistiek Directeur bij AB InBev:

“We blijven alternatieve en duurzame vervoersoplossingen zoeken. Vandaar dat we ook andere vervoerstypes testen, zoals transport via waterwegen. We streven ernaar om binnen de brouwsector een leiderspositie in te nemen op vlak van duurzaam en verkeersveilig transport.”

Benny Smets, Managing Director van NinaTrans:

“De evaluatie van dit proefproject toont voor ons aan dat de ecocombi staat voor een verkeersveilige combinatie met ecologische en economische voordelen. Het beantwoordt dan ook aan onze zoektocht om transport veiliger en duurzamer te maken.”

Efficiënter en duurzamer, met oog voor de verkeersveiligheid

Onze klant AB InBev en NinaTrans streven ernaar om de logistieke activiteiten efficiënter en duurzamer te maken. Daarbij wordt de verkeersveiligheid nimmer uit het oog verloren.

De bedrijven zijn al 40 jaar logistieke partners, met dezelfde ambitie. Zij maken deel uit van de eerste lichting ‘Lean & Green-bedrijven’ van het Vlaams Instituut voor de Logistiek.

Meer informatie over de resultaten van dit proefproject kunt u vinden in het persbericht van AB InBev.