Vanaf vrijdag 1 april 2016 geldt er in België een kilometerheffing voor vrachtverkeer. In alle vrachtwagens met een Maximaal Toegelaten Massa (MTM) van meer dan 3,5 ton, moet een werkende On Board Unit (OBU) zitten. De tol wordt geheven op alle autosnelwegen en een aantal regionale en gemeentelijke wegen.

Het Belgische toltarief voor vrachtwagens wordt bepaald door 4 parameters:

 • aantal gereden kilometers
 • wegtype
 • EURO-emissieklasse
 • Maximaal Toegelaten Massa (MTM) op basis van het kentekenbewijs

De MTM categorie indeling is als volgt:

 • 3.5 tot 12 ton
 • 12 tot 32 ton
 • méér dan 32 ton

De 3 regeringen van de Belgische gewesten hebben in de zomer van 2015 de wetgeving aangepast, het tolplichtige wegennet bepaald en de tarieven bekendgemaakt. ViaPass coördineert de kilometerheffing en het Belgische bedrijf Satellic voert de tolheffing uit en beheert het systeem.

On Board Unit (OBU) verplicht op tolplichtige én niet-tolplichtige wegen

Transportbedrijven die uitsluitend op niet-tolplichtige wegen in België rijden, moeten hun vrachtwagens tóch van OBU’s voorzien, omdat de verplichting overal van toepassing is. De boete voor het rijden zonder werkende OBU is aanzienlijk: € 1.000,-

Nadat een chauffeur is aangehouden, heeft hij/zij 3 uur de tijd om alsnog een OBU aan te schaffen en direct te starten met het betalen van de kilometerheffing. Het aantal boetes is niet gelimiteerd. Na die 3 uur kan er dus weer een boete gegeven worden.

Forse kostenstijging als gevolg van de Belgische kilometerheffing

Voor vervoer binnen België wordt een kostenstijging van bijna 8% verwacht. Wat betreft transport naar Nederland, wordt voor Belgische vervoerders een kostenstijging van ruim 4% beraamd. Later dit jaar zullen we daar meer zicht op hebben.

Door de introductie van deze Belgische kilometerheffing worden Nederlandse vervoerders eveneens geconfronteerd met directe kosten (de onmiddellijk te betalen kilometerheffing) en indirecte kosten (o.a. extra administratieve lasten).

Vrijstelling bepaalde voertuigen en niet van toepassing op werktuig-voertuigen

Op de website van Viapass staan de voertuig categorieën die vrijgesteld zijn van de kilometerheffing:

 • voertuigen die uitsluitend gebruikt worden door het leger, de burgerbescherming, brandweer en politie en die als zodanig herkenbaar zijn
 • voertuigen die speciaal, exclusief en herkenbaar uitgerust zijn voor medische doeleinden
 • voertuigen van het landbouw-, tuinbouw of bosbouwtype die slechts beperkt de openbare weg gebruiken uitsluitend gebruikt worden voor de land-, tuin- en bosbouw en visteelt

De Belgische kilometerheffing is niet van toepassing op werktuig-voertuigen die geen goederen vervoeren, zoals:

 • betonpompen zonder mixer
 • bulldozers
 • dumpers
 • graafmachines
 • mobiele kranen
 • verreikers/hoogtewerkers

De kilometerheffing voor vrachtwagens is een omstreden maatregel

Er was het afgelopen jaar behoorlijk wat kritiek op de Belgische overheid. Zo is de bedoeling van de wetgever om infrastructuurkosten en milieueffecten op een eerlijke manier in rekening te brengen, terwijl deze maatregel niet geldt voor andere voertuigen, zoals bestelbussen. De lobby tegen de invoering van de tolheffing heeft echter weinig tot niets opgeleverd.

Toch is er de laatste tijd veel ten goede veranderd, aldus Transport & Logistiek Vlaanderen. Er wordt geluisterd naar de technische en administratieve klachten en inmiddels is geregeld dat transportondernemers volledig automatisch kunnen betalen. Wat wel nog een groot probleem is, zijn de als extreem lang betitelde wachttijden bij de Satellic helpdesk.

Ctrack Benelux blijft de ontwikkelingen in de transportsector nauwgezet volgen. Meer inhoudelijke informatie aangaande de tolheffing vindt u op de Viapass website, waaronder een lijst met veelgestelde vragen.