Zonder vrachtwagens en bestelbussen staat alles stil. Een groot deel van alle goederen in winkels en supermarkten en wat wij online bestellen en thuisbezorgd krijgen, wordt op die manier geleverd. Al kunnen we echt niet zonder, vrachtverkeer heeft ook een keerzijde:

  • belasting van de weginfrastructuur
  • luchtvervuiling en lawaaihinder

In de zoektocht naar een manier om infrastructuurkosten en milieueffecten op een eerlijke manier in rekening te brengen, heeft de Belgische regering besloten om met ingang van 1 april 2016 een kilometerheffing voor vrachtwagens in te voeren.

Van Eurovignet naar kilometerregistratie

In de huidige situatie moeten vrachtwagens boven de 12 ton MTM (Maximaal Toegelaten Massa) een geldig Eurovignet hebben om over de Belgische hoofd- en snelwegen te mogen rijden. Dit vignet heeft een vaste prijs, ongeacht het aantal gereden kilometers.

In 2016 zal dit systeem vervangen worden door Viapass, wat gebaseerd is op satelliettechnologie. Hierdoor kan iedere gereden kilometer van elke vrachtwagen geregistreerd en belast worden. Meer rijden betekent dan automatisch meer betalen.

Hoe gaat Viapass kilometerheffing in zijn werk?

kilometerheffingVanaf 1 april 2016 moet in iedere vrachtwagen van meer dan 3,5 ton MTM een On-Board Unit (OBU) zitten. Deze wordt opgehaald bij een verdeelpunt, waar men zich tevens moet laten registreren en een waarborg deponeren voor de OBU.

De kilometerregistratie unit zal eenvoudig door de chauffeur zelf geïnstalleerd kunnen worden in de vrachtwagencabine.

Vanaf dat moment wordt met behulp van satelliettechnologie geregistreerd welke afstanden er op welke wegen afgelegd worden.

Vervolgens wordt via cloud technologie het aantal verreden kilometers doorgegeven aan een verwerkingscentrum. Aldaar worden de facturen gemaakt en verzonden.

Viapass bereik en aansluiting op het buitenland

Het nieuwe Viapass systeem zal in ieder geval het huidige Eurovignet wegennet beslaan: de autosnelwegen, de belangrijkste ringwegen en een aantal hoofdwegen. Als er te veel sluipverkeer optreedt, zullen extra wegen opgenomen worden.

Viapass voldoet aan de door de Europese Unie gestelde EETS-normen. Buitenlandse toloperatoren abonnees zullen in de toekomst dan ook kunnen rondrijden in Vlaanderen, Wallonië en Brussel met hun eigen kilometerregistratie apparatuur.

Zal deze kilometerheffing uitgebreid worden naar bestelbussen?

Het ziet ernaar uit dat het voorlopig bij vrachtwagens blijft. Wat niet wegneemt dat de geruchten over uitbreiding aanhouden. Deze wetgeving ook laten gelden voor alle bestelbussen  zal niet zonder slag of stoot gaan.

De eerste, grote stap richting een andersoortige manier van registreren en belasten is nu in ieder geval gezet. De ervaring die hierdoor opgedaan wordt, zal een eventuele uitbreiding in een latere fase makkelijker maken.

Wat gaat Viapass kosten en wat wordt er met het geld gedaan?

Via de Viapass website kunt u de tarieven die de 3 gewestregeringen hebben bekendgemaakt, downloaden.

Het is de bedoeling dat de extra inkomsten niet alleen geïnvesteerd worden in weginfrastructuur verbeteringen, maar ook in mobiliteit optimalisatie. Dit zal uiteindelijk leiden tot een betere doorstroming van het vrachtverkeer en daar is iedereen bij gebaat.

De kilometerregistratie ervaring van Ctrack

In Nederland is rittenregistratie al lange tijd verplicht. Ctrack heeft dan ook veel ervaring op dat gebied en haar technologie steeds verder doorontwikkeld. Wetgeving zoals waar het in dit artikel over gaat, houden wij nauwlettend in de gaten. Waar nodig spelen wij daar namelijk op in met software aanpassingen voor onze klanten.

Wilt u meer weten of heeft u specifieke vragen hieromtrent? Neem gerust contact met ons op.