Wegverkeer is een belangrijke speler in de strijd tegen de stijging van het CO2 gehalte in de atmosfeer. De uitstoot van broeikasgassen op de weg is in de afgelopen decennia met 20% gestegen. In België maakt het transport 1/5 deel van de nationale uitstoot uit. Zijn elektrische voertuigen dé oplossing?

Meer elektrische wagens lijkt een voor de hand liggende oplossing

Deze milieuvriendelijke, geruisloze voertuigen zijn echter enkel zo ‘groen’ als de energie waarmee ze opgeladen worden. Op de autostrade en in de stad stoten elektrische wagens geen schadelijke gassen uit. Maar hoe zit het met de uitstoot van de energie opwekking die nodig is om EV’s op te laden?

Uit cijfers van het IEA blijkt dat die lang niet altijd even groen is. Een dergelijke verplaatsing van CO2-uitstoot is overigens wel interessant voor lokale overheden die luchtvervuiling en pollutiepieken willen verminderen. Dan hoeft er niet rigoureus gekozen te worden voor autovrije stadscentra.

Investeren in groene(re) energiemix

Het op deze manier verplaatsen van het CO2 probleem is natuurlijk geen duurzame oplossing voor de lange termijn. Als overheid en bedrijfsleven meer durven investeren in een groene(re) energiemix, zal onze mobiliteit mee vergroenen.

De wil en het verlangen zijn er wel, maar het valt niet mee om landelijk, laat staan Europees of wereldwijd op dezelfde duurzame lijn te geraken. Vooralsnog blijft de CO2-uitstoot stijgen, in België met 4,7% in 2015.

Waarschijnlijk weerspiegelen deze Belgische uitstoot cijfers niet de volledige werkelijkheid. België importeert namelijk veel energie op piekmomenten. De daarbij behorende CO2 uitstoot komt op het conto van het producerende land te staan.

Voertuigen met brandstofmotoren verbieden?

Als elektrische wagens opgeladen worden met duurzame energie, zal een grootschalige switch naar dit type voertuigen de gewenste CO2 reductie met zich meebrengen. Het duurzame elektriciteitsnetwerk dat daarvoor nodig is, bestaat echter nog niet.

Maar het kan ineens snel gaan, zeker als de druk vanuit de overheid opgevoerd wordt. Zo is Noorwegen voornemens brandstofmotoren te verbieden. Vanaf 2025 mogen nieuwe auto’s dan alleen nog worden aangedreven door duurzame energie.

In ieder geval werken bijna alle grote autofabrikanten aan elektrische auto’s. Voor de decennium wisseling staat een groot aantal nieuwe modellen in de planning die, heel belangrijk, meer dan 250 kilometer op een acculading kunnen rijden.

Het mag duidelijk zijn: groene mobiliteit kan niet zonder groene stroom